DBwF: Vil du være med til at forbedre Damebowlingen?

Brev fra DBwF om AMF Egde String

Se brevet - klik HER

Tilfredshedsundersøgelse blandt dame-bowlingspillere i DBwF

Tilfredsheds-undersøgelse blandt dame-bowlingspillere i DBwF

I Danmarks Bowling Forbund mærker vi at nedgangen i antal kvindelige med- lemmer påvirker vores turneringsstruktur. De seneste 20 år er antallet af kvin- der i Danmarks Bowling Forbund stødt dalende. Det skal vi have gjort noget ved!

Derfor er der i denne strategi-periode planlagt en større indsats for at fremme damebowling i Danmarks Bowling Forbund. Og til en start har vi brug for et større kendskab til de kvindelige bowlingspillere tilfredshed i Danmarks Bow- ling Forbund herunder klub-livet som dame-bowlingspiller. Derfor er denne un- dersøgelse sat i søen, så alle dame-bowlingspillere i DBwF kan komme med Jeres oplevelser af at være dame-bowlingspiller.

Klik her og besvar spørgeskemaet. Det tager ca. 15 min. NB: Kun for Dame-bowlingspillere.

Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere klub- ber på tværs af Danmark. De skal arbejde med at udvikle nogle tiltag de kan implementere ude i deres respektive klubber. Deres arbejde skal så spredes ud som inspiration til nye klubber, der ønsker hjælp og sparring med at komme i gang med en lignende udvikling. Fundamentet for deres arbejde bliver dels deres egne erfaringer fra klub-livet men skal også holdes sammen med den undersøgelse nævnt ovenfor.

Du kan altså med få klik være med til at hjælpe dame-bowling på en U-Turn, ved at dele dine oplevelser som dame-bowlingspiller.

På forhånd, tusind tak for at du vil være med.

De bedste hilsner Udviklingskonsulenterne, Rune og Camilla.

Deltag i DBwFs spørgeskema for 60+ medlemmer

En kærlig reminder...

Har du huset at deltage i vores 60+ undersøgelse?
Alle 60+ medlemmer af Danmarks Bowling Forbund kan deltage.


Om undersøgelsen: Danmarks Bowling Forbund ønsker at være et samlet sted for alle der

ønsker at dyrke den fælles passion bowling, på tværs af alder, køn og ambitioner. Vi vil lø-
bende gerne tilpasse og forbedre de tilbud og produkter vi udbyder i organisationen og til

det har vi brug for din hjælp. For at kunne være et attraktivt sted at ”mødes” om bowling for
60+ bowlingspillere, ønsker vi helt konkret at blive klogere på de ønsker og behov I har til
bowling generelt men også fra DBwF som organisation.


Derfor har vi udformet et spørgeskema, hvor du kan komme med dine ønsker og behov.
Undersøgelsen er delt ind i 3 dele; motivation for egen bowling, bowlingaktiviteter i DBwF
og samarbejde med andre forbund om 60+ arrangement.

Det tager ca. 10-15 min at besvare, så tag en god kop kaffe og klik dig igennem spørgsmå-
lene.

Klik her for at komme til spørgeskemaet: 


Hver klub som har deltagere med i undersøgelsen er med i en lodtrækning om at få et
senior-træf hjem til klubben.
Et senior-træf er en 3 timers workshop, hvor der kommer 2 uddannede trænere ud i Jeres
klub og giver en introduktion og genopfriskning af teknik. Målrettet både nye bowlingspillere
og mere erfarne.
Workshoppen inkluderer en kop kaffe og kage der kan nydes under opsamling af dagen.
Max 20 deltagere på denne workshop.

Vi håber du har lyst til at hjælpe os, så vi kan målrette og skabe flere tilbud til Jer.
S.U. 1. juni 2022

De bedste hilsner
Udviklingskonsulenterne
Mads Svendsen-Tune, Camilla Salling Olsen & Rune Kastrup (barselsvikar)
Hvis du har nogen spørgsmål så skriv til: cso@bowlingsport.dk

Referat af Arbejdsgruppemøde 19. april 2022 - Damebowling

Arbejdsgruppemøde den 19. april 2022 kl. 17:00

Mødet blev afholdt hos Karina

Deltog: Christina Brodersen (CB) Karina Bakke Jørgensen (KBJ) Susanne Andersen (SA) Tine Larsen (TL) Lena Christensen (LC) – via teams Bente Makholm (BM)

Deltog ikke: Mille Lundfald (ML) Stine Melchiorsen (SM)

Desuden deltog Camilla Salling Olsen (udviklingskonsulent DBwF)

Ad. 1 Godkendelse af vores propositioner BM fortalte, at propositionerne til den del af dameturneringen der administreres af DBwF Øst (3-damershold og 4-damershold) nu er endelig godkendt af dels DBwF Øst og formanden i DBwF. Det vil sige, at der nu ikke er noget til hindring for, at vi arbejder videre på fulde tryk.

Ad. 2 Referat af dialogmødet den 27/3. ML har netop fremsendt sine notater fra dialogmødet, og referatet forventes færdig til udsendelse onsdag eller torsdag i denne uge.

Ad. 3 Registrering af resultater for spillere på samarbejdshold ML har talt med Kim T. Andersen på repræsentantskabsmødet, og fortæller: Vi kan oprette en "ny" klub til brug for et samarbejdshold, hvor der så skal laves en spillerprofil for de damer, der deltager på det pågældende samarbejdshold. Vi kan nu se i propositioner for VEST, at de tillader spillere fra flere klubber i følgende turneringer: 4-mands Open hold 4-mands dame hold 3-mands ungdoms pulje 2-mands ungdoms pulje BM har i dag kontaktet Vest (deres formand Torben Rasmussen, og deres aktivitetskoordinator Ole Drensgaard) for at høre hvordan de i praksis registrere spillere på et samarbejdshold. Der er dog enighed om, at det ikke kan være bowlingportalen der beslutter hvordan vi spiller, men os der beslutter hvilken turneringsform som bowlingportalen skal kunne håndtere.

Ad. 4 Information på forbundets hjemmeside Vi arbejder på en løsning, hvor man fra forbundets hjemmeside, kan gå til en side, hvor det er muligt at downloade forskellige dokumenter: - Propositioner for 3-damershold i DBwF Øst (sæson 2022/2023) - Propositioner for 4-damershold i DBwF Øst (sæson 2022/2023) - Formular til registrering af turneringssamarbejde - Forslag til samarbejdsaftale - Lise over klubber der mangler andre klubber at samarbejde med Efter mødet har BM kontaktet forbundets tidligere webmaster om hjælp til at oprette vores ønske på forbundets hjemmeside (se vedhæftet). Forbundets tidligere webmaster Nils Jensen har tidligere meddelt ud, at han vil hjælpe indtil ny webmaster / ny løsning, er på plads). Ønske om tilpasning af Øst-siden: Ønske om ny side (ved klik på Damebowling: Det er ikke så let at se, men på denne side skal det være muligt at downloade de ønskede dokumenter. Lige nu afventer vi svar fra Nils Jensen. På mødet var der noget diskussion om den liste som vil indeholde oplysninger om klubber der søger en samarbejdspartner. Efter en del diskussion kom vi frem til, at denne liste (som skal opdateres hver aften) skal indeholde følgende kolonner: o Klubnavn o Hjemmebanehal o Hvilke turnering der ønskes samarbejde om o Eventuelt hvilke spillere der vil indgå i på samarbejdsholdet o Navn og kontaktoplysninger på klubbens kontaktperson

Ad. 5 Uddeling af flyers Der er enighed om, at vi har ”ramt” rigtig mange klubber indtil nu. Men der er stadig klubber/hal ler som vi må opsøge for at få vores budskab ud. o KBJ sørger for: Ballerup o TL sørger for: Frederikssund og Næstved o LC sørger for: Haslev, Bornholm, Køge, Grøndal, Vordingborg og Nakskov o SA sørger for: Roskilde, Tårnby og Gladsaxe o AA sørger for: Glostrup o BM deler ud ved turneringskampe i Rødovre Bowling Hal her i den kommende weekend.

Ad. 6 Tiltag omkring damebowling i forbundet (TSO) Camilla gav en spændende introduktion til, hvad DBwF har gang i, omkring rekruttering og fastholdelse af damer i DBwF (strategiaftalen for 2022-2025). I den løsning der her bliver arbejdet med, der vil der være midler til gennemførelsen. Jeg har nok ikke fået så meget med i referatet, men herunder lidt af det jeg skrevet ned Som udgangspunkt skal der udarbejdes en tilfredshedsundersøgelse (et spørgeskema) som udsendes til alle klubber (se bilag vedhæftet fra Camilla). Tilfredshedsundersøgelsen vil ikke handle om turneringen (dette er fint beskrevet i den undersøgelse der allerede er gennemført i Øst). Man vil derimod have fokus på: At gå til bowling. Planen er, at tilfredshedsundersøgelsen udsendes snarest – så der forhåbentlig er svar inden Camilla går på barsel. Tendensen som vi har set hos dame-spillere, vil også komme til at ramme herrerspillere. Det ser ens ud for begge køn, hvor herrer-spiller også vil nå det kritiske punkt hvor damespillerene er nu. Der er dog historisk set damer der gennem tiden ikke har haft licens, men har gået til bowling. Vores gruppe er meget interesseret i at indgå i dette arbejde (muligvis som en dynamisk gruppe med løbende udskiftning).: Vi skal afprøve forslag i vores egen klub Vi skal være med til at ”klæde andre klubber på” til de nye tiltag Der vil forhåbentlig blive tilføjet deltagere til klubben fra Vest. Camilla indkalder som udgangspunkt til et virtuelt møde – og så må vi tage den derfra. Vi talte desuden om, hvad vi som klub vil kunne få inspiration til at gennemføre for at få flere damespillere til at gå til bowling og hvordan vi kan fastholde disse damer. o Baby bowling – hvor mor spiller mens baby sover i barnevognen nede i hallen o Bedsteforældre bowling – gå ud og hyg med dine børnebørn o Mor/far bowling – spil selv medens dit barn træner o Introbowling (opret specielle arrangementer for dem der gerne vil i gang med at bowle – så de ikke kun møder super gode spillere – men også ser andre der er i gang med at lære det) Generelt er vores sport ikke synlig og mange klubber mangler midler til at få gang i nye tiltag. Også her have Camille forslag om: o Kontakt din kommune for at se hvad der findes af forskellige initiativpuljer, hvor man kan søge økonomisk støtte. Find ud af, om din kommune ikke har en konsulent der tager sig af noget sådan. o Kontakt lokalaviserne – og skriv om, hvordan den almindelige bowler kan få noget ud af ”at gå til bowling”. Fortæl de gode historier – der er ingen der drømmer om at begynde til bowling, hvis de følger dialogen på: Bowling Forum Danmark. Gå ud og søg sponsorater – det er ikke let men det kan lade sig gøre. Man skal fortæller at det ikke kun er en udgift, men at de kan få ”noget” tilbage. Det er dog vigtigt at man har en konkret plan. Vores udviklingskonsulenter (Camilla og Mads) vil mægtig gerne komme ud og præsentere sig, og fortælle om deres tiltag til klubberne. Man kunne måske tænke sig en fælles aften for interesserede klubber i en hal.

Ad. 7 Eventuelt Der er enighed om, at vi generelt skal fortsætte med vores dialogmøder – hvor vi på sigt kan finde frem til den erfaring klubberne har med muligheden for turneringssamarbejde på tværs af klubberne. Vi skal lære af erfaringen og hele tiden forsøge at gøre det bedre – den løsning vi har lige nu er ikke en endelig løsning – den skal hele tiden tilpasses virkeligheden. Det næste dialogmøde afholdes mandag den 20/6 2022 – Rødovre Bowling Hal. BM sørger for lokaler og udsender en invitation (sammen med referat af dialogmøde den 27/3 og i øvrigt status på projektet).

Mange hilsner Bente

Referat af Dialogmøde - damebowling - 27. marts 2022

                               DBwF Øst - dialogmøde 27/3 2022

                                            Damebowling

Fysisk tilstede:

· BK Center

· BK Keglerne

· Brønshøj Sport 66

· Hook

· LBC2012

· Rolling Stones

· Team Millennium

· Triominos

Deltager virtuelt:

· Allerød BC

· Politiet IF

BM bød velkommen til dialogmødet med ordene: Hvor er det dejligt, at der er så mange der har valgt at komme her en søndag eftermiddag. Det var lidt et sats at vi inviterede en søndag eftermiddag, men det var primært for at give de spillere der kom ude fra Sjælland bedre mulighed for at komme – og uden at de skal køre hjem i buldrende bragende mørke.

Ved sidste dialogmøde den 13/1, der nedsatte vi en arbejdsgruppe, skulle arbejde videre med de gode ideer der var kommet frem på dialogmødet.

Vi er i alt 9 meget aktive bowlingspiller der sidder i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen repræsenterer både store og små klubber i DBwF Øst. Rent aldersmæssigt er vi også meget forskellige. Der er et par af gruppens medlemmer der IKKE kan spille Old Girls . Selv om vi er meget forskellige, så har gruppen fungerer rigtig godt sammen. Jeg har i hvert fald glædet mig til hvert møde – og har nydt den dialog og de diskussioner vi har haft.

Da vi startede op med vores første møder, der stod det hurtigt klart, at alle de kommentarer og ønsker vi havde fået dels ved spørgeskemaundersøgelsen og dels ved dialogmødet kunne proppes ned i 4 forskellige kasser.

1. Hvorfor er der ikke flere damer der deltager i dameturneringen?

2. Hvilken hjælp kan vi give klubberne for, at det bliver lettere at stille hold i dameturneringen

3. Hvordan kan vi give mulighed til dem, der har ambitioner til at deltage i danmarksturneringen (2. division, 1. division og Liga)

4. Hvad kan vi gøre, for at skaffe flere damebowlere

Vi besluttede i arbejdsgruppen, at vi i første omgang ville koncentrere os om:

o Hvorfor er der ikke flere damer der deltager i dameturneringen?

o Hvilken hjælp kan vi give klubberne for, så det bliver lettere at stille hold i dameturneringen

Vores forslag er som udgangspunkt diskuteret og godkendt i Øst-udvalget

Vores forslag er fremlagt på Øst-udvalgsmødet den 19/3 – og der var her kun ros til vores tiltag med enkelte kommentarer om hvorfor at vi ikke som udgangspunkt tillod at man etablerede samarbejdshold gennem hele sæsonen (en udvidet hjælp til de små klubber). Der var der hurtig enighed om, at det forslag ville give mening.

Der var desuden en kommentar fra en større klub om, hvorfor vi ikke havde mænd med i beslutningen om, hvordan en fremtidig dameturnering skulle skrues sammen. Vores kommentar til dette var at vi ikke havde opfattet, at mænd var særlig interesseret i, hvordan dameturneringen var skruet sammen – men at vi under ingen omstændigheder var imod at mænd ønskede at deltage i at arbejde for damebowling i DBwF Øst.

Men lige nu er vi altså her med vores forslag. Forslaget skal ikke opfattes som vores endelige resultat, men som en begyndelse.

På sigt vil vi gerne indgå i samarbejde med DM udvalget og med DBwF’s

udviklingskonsulenter om:

o Hvordan kan vi give mulighed til dem, der har ambitioner til at deltage danmarksturneringen (2. division, 1. division og Liga)

o Hvad kan vi gøre, for at skaffe flere damebowlere. Dette tænker vi dog, at det falder ind under det nationale tiltag (som er en del af det strategiske spor for perioden 2022-2025

Men – tilbage til vores arbejde i arbejdsgruppen:

Efter en del diskussion, så kom vi frem til, at den bedste mulighed for at hjælpe damer (specielt i de små klubber) med at komme til at deltage i dameturneingen er ved at ændre på vores dameturnering (både 3-damers hold og 4-damers hold), så disse hold kan stilles på tværs af 2 eller 3 klubber).

Efter denne beslutning, der har vi været inde og se på, hvilke ændringer der skal laves i propositionerne?

Som udgangspunkt startede vi med de propositioner der netop var blevet vedtaget af Øst- udvalget på det tidspunkt. Disse propositioner blev med det tiltag som arbejdsgruppen var kommet frem til.

· Et hold kan bestå af atleter fra flere klubber (men fortsat være rene damehold)

· Det skal officielt registreres hvilken klub der tegne holdet over for DBwF (og dermed retten til at benytte egen hjemmebane som holdets hjemmebane)

· Det skal registreres hvilke klubber der må spille på holdet

· Har en atlet først deltaget på et hold med atleter fra flere klubber, er atleten låst til dette hold i resten af turneringen.

· I holdets sidste kamp må kun deltage atleter, som allerede har spillet på holdet

· Det skal genne hele sæsonen være muligt at ændre en klubhold til et samarbejdshold. Oprindelig var det vores tanke, at man skulle tilmelde holdet som et samarbejdshold og efterfølgende ved årsskifte havde mulighed for at ændre holdet til et samarbejdshold.

Efter forslag på Øst-årsmødet ændret vi til, at et tilmeldt hold i turneringen ville kunne ændres til et samarbejdshold når der skulle være behov for det (igen et forslag for at hjælpe damehold der måtte komme i problemer).

Hvordan skal et turneringssamarbejde mellem to eller 3 klubber registreres Vi har udarbejdet en formular til registrering af klubber der indgår i et turneringssamarbejde – hvor følgende oplysninger skal være tilgængelig.

· Navn på den klub der har ansvar for holdet i forhold til DBwF

· Navne på den/de klubber der indgår i samarbejdet

· Markering af, hvilken turnering samarbejdet omfatter ØST 4-Damers hold

ØST 3-rækker damer

Hvornår samarbejdet er indgået

· Underskrift af ansvarlig klub samt de klubber der indgår i samarbejdet

Vi har diskuteret Hvad klubberne skal være opmærksom på, så de indgår et samarbejde: (bemærk, at dette ikke er en aftale som DBwF Øst er involveret i):

· Navn på den klub der har ansvar for holdet i forhold til DBwF (og dermed har fordelen for hjemmebane fordelen).

· Navne på den/de klubber der indgår i samarbejdet

· Den ansvarlige klub har over for DBwF ansvar for:

o Holdtilmelding og betaling af holdtilmeldingsgebyr

o Betaling af baneleje ved turneringskampe

o Betaling af baneleje hvis holdet udebliver fra en turneringskamp

o Indberetning af turneringsresultater

· Det vil være Den ansvarlige klub der har rettighed til en eventuel oprykning, hvis samarbejdet ophører.

· Helt naturligt, så vil en atleter der deltager på samarbejdsholdet, skulle være spilleberettiget i én af de i aftalen indbefattede klubber

· En atleter spiller i den officielle klubbluse fra den klub, som hun har licens gennem.

· Når en atlet har deltaget på et samarbejdshold, så er atleten låst til dette hold resten af sæsonen i den pågældende turnering. Det vil sige, at atleten ikke efterfølgende må deltage på et rent klubhold i samme turnering.

· I den sidste kamp i sæsonen, der må der ikke deltage atleter, som ikke allerede har spillet på det hold der samarbejdes på.

Det anbefales at samarbejdsaftalen underskrives af de klubber der indgår i samarbejdet.

Ad 4 Det har været diskuteret hvem der skal varetage den nødvendige kontrolfunktion, for der er ingen atleter der må deltager på et rent klubhold - i samme turnering efter deltagelse på et samarbejdshold. Arbejdsgruppen har påtaget sig ansvar for denne kontrolfunktionen - i hvert fald de næste 2 sæsoner

· Primær kontrolfunktion ligger hos: Mille Lundfald, BK Roling Stones

· Sekundær kontrolfunktion ligger hos: Bente Makholm, BK Keglerne

Vi har diskuteret hvordan vi bedst får kommunikeret vores budskab ud.

Det er vigtigt, at vi løbende fremsender status på projektet i mindst de næste 2 år (før det kan vi ikke se den fulde betydning af vore forslag).

· Det er vigtig, at alle klubber bliver informeret om de nye muligheder – og løb ende bliver informeret om hvordan det går i projektet.

· Alle bowlingspillere der har vist interesse for projektet vil løbende blive orienteret.

· Vi vil dele flyers ud, når vi møder damer ude i hallerne.

Østudvalget har nikket til vores forslag, og det er efterfølgende blevet præsenteret på ØST-årsmøde her den 19. marts – hvor der i øvrigt var stor ros til vores forslag.

Vi har styr på:

· Hvilke klubber der er repræsenteret i dag, og dermed kan få udleveret vores flyers (bemærk, at information først kan hentes på hjemmesiden engang i næste uge

· Hvilke klubber vi møder til LMØ i Køge den kommende weekend – som kan få vores flyers

· Hvilke klubber vi møder til OBG i ugen op til påske i Marielyst – som kan få udleveret vores flyers.

Fortæl gerne om de nye muligheder, når du møder damer ude i hallerne.

Som udgangspunkt er vores tilrettede proportioner sendt til Øst-udvalget, og bliver herfra sendt videre til godkendelse i DBwF – så det er disse proportioner vi spiller efter i den kommende sæson. Generelt vil vi give vores forslag 2 år til at vise sin berettigelse – men vi vil selvfølgelig evaluere flere gange undervejs.

Det sidste der nu afventer, er en endelig godkendelse af vores propositioner af DBwF. Ifølge vores love, bliver vores propositioner godkendt efter den 1/5 – men vi håber at få en forholdsgodkendelse inden.

Herefter var ordret frit, og der var en livlig diskussion:

· Når der tilmeldes samarbejdshold (eller et tilmeldt hold ændres til et samarbejdshold), så skal der fremsendes en registrering til Øst-udvalget.

· Der blev spurgt ind til deltagelse på et samarbejdshold, og der blev forklaret, at hvis man har deltaget på et samarbejdshold, så er man låst til dette hold i resten af turnering – det vil sige, at man kun er låst i den turnering man samarbejder om (f.eks. enten 3-damershold eller 4-damershold).

· Det var arbejdsgruppens oprindelige tanke, at man kun skulle kunne indgå et nyt samarbejde fra turneringsstart og ved nytår, men efter yderligere input på Øst- årsmødet er det blevet besluttet, at man kan indgå samarbejde i løbet af hele sæsonen. Der var på Øst-årsmødet god tilslutning til dette, og der var enighed om at det er en god sportslig beslutning.

· Efter gennemgangen blev yderligere afklarende spørgsmål besvaret.

· Vi gennemgik op og nedrykningsregler. Det vil være den klub der er ansvarlig for holdet, som har retten til eventuel op- eller nedrykning i tilfælde af at samarbejdet ophæves efter sæsonen.

· Der er oprettet en registreringsformular med det, der skal fremsendes til DBwF-Øst ved indgåelse af et samarbejde.

· Udover aftalen der fremsendes til DBwF Øst, så anbefaler vi at klubber der indgår et samarbejde om et hold laver en formalisering af samarbejdet. Til dette har vi udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale, som klubberne kan tilpasse deres behov.

· Aftaler, formularer m.v. skal naturligvis evalueres undervejs.

· Der vil blive lavet en liste eller anden oversigt, for at hjælpe klubber der er interesserede i at lave samarbejdshold – så de kan finde hinanden.

· Det blev foreslået at denne oversigt evt. kan komme på hjemmesiden, så det er muligt for interesserede klubber at se hvem der gerne vil indgå samarbejde.

· Der er ikke krav om, at der ved kampe skal deltage en spiller fra alle hold der indgår i samarbejdet. En sådan regel ville gøre det svært, hvis der er en klub hvorfra der kun deltager en enkelt spiller i samarbejdsholdet.

· I turneringens sidste runde må der ikke deltage spillere på holdet, som ikke tidligere har spillet på samarbejdsholdet.

· Det blev bemærket, at old girls har været en succes netop fordi man må stille hold på tværs af klubber.

· For at sikre at der ikke er spillere der deltager på samarbejdshold, som enten ikke er berettiget til dette, er der etableret en kontrolfunktion, der gennemgår hvorvidt der er spillere, der spiller på et hold som de ikke er berettiget til.

· Kontrolfunktionen består af Mille Lundfald fra BK Rolling Stones og Bente Makholm fra BK Keglerne.

· Der blev stillet opklarende spørgsmål til, hvor der sanktioneres, hvis man rykker tilbage til et rent klubhold efter man har spillet på et samarbejdshold i samme turnering. I det tilfælde vil det være det rene hold der får frataget sine kegler.

· Arbejdsgruppen vil forsøge at indsamle så meget feedback som muligt, og evaluere hen over de næste to år.

· Vi har derfor brug for tilbagemeldinger fra samarbejdshold på forbedringsmuligheder.

Der er lavet ændringer til propositionerne for dameturnering i DBwF Øst.

Herudover er der lavet en folder, hvor man kan læse mere om regler m.v. Denne folder vil bliver uddelt i Køge til LØM-Mix samt til Old Boys /Girls i Marielyst.

Der henvises desuden til hjemmesiden, som vil blive opdateret med information i løbet af den nærmeste fremtid, når propositionerne er endelig godkendt af DBwF Øst og efterfølgende i DBwF.

Vi begynder at udlevere foldere til dem der er interesserede, så snart vi kan.

Status og referater sendes til klubformændene, og derudover også til de damer, der i øvrigt har vist interesse.

Alle der deltog på dialogmødet, har fået et sæt med hjem med registreringsformular, forslag til samarbejdsaftale, præpositioner samt informationsfolder. Dette er desuden sendt tilsvarende ud til dem, der deltager virtuelt i mødet.

I forhold til det videre arbejde, så er rekruttering af nye spillere en del af masterplanen 2022-2025, men vi håber også, at en mere attraktiv turnering kan være med til at få flere damer til at spille.

Der var på mødet et stort ønske om, at vi fremover holder lignende dialogmøder. Der behøver ikke at være den store dagsorden, men bare det at vi mødes og får en uforpligtende snak med hinanden

Tilfredshedsundersøgelse - Kvinder i DBwF

Tilfredshedsundersøgelse:
Kvinder i Danmarks Bowling
Forbund
Hvilken udfordring står vi med i Danmarks Bowling Forbund – lidt statistik:
De seneste 20 år er antallet af kvinder i Danmarks Bowling Forbund stødt dalende. Vi havde i 2000, 4105
damebowlere og i 2020 er tallet faldet til 1438. Fra 2000 til 2020 er der altså 65% færre kvinder der dyrker
bowling i Danmarks Bowling Forbund.
Generelt på tværs af køn har der været en nedgang i antal medlemmer. For mændene var medlemstallet i
2000 på 7543 og i 2020 var de nede på 2897. Det betyder at fra 2000 til 2020 er der 62% færre mænd der
dyrker bowling i Danmarks Bowling Forbund.
Fordelingen blandt kvinder og mænd i forbundet er gået fra i 2000 at være 64,8% mænd og 35,2% kvinder
til at fordele sig således, 66,6% mænd og 33,2% kvinder.
Medlemsnedgangen i Danmarks Bowling Forbund de seneste 20 år er at 63% færre dyrker bowling i vores
forbund.
Kigger vi på indløsning af licenser i perioden fra 2013 til 2020 ser vi også et fald ved både mænd og kvinder,
hvilket vil være forventeligt med et lineært fald af medlemmer samlet set. Massen til at indløse licenser er
altså blevet mindre. Nedenfor redegøres for hvor mange af vores medlemmer samlet set som indløser
licens og hvor mange for hvert køn. Herefter også fordelingen mellem kønne for hhv. 2013 og 2020.
I 2013 indløste 81,5% af vores medlemmer en licens og i 2020 indløste 77% af vores medlemmer licens.
I 2013 indløste 73% af kvindelige medlemmer af DBwF licens, og i 2020 er indløsningsprocenten faldet til
71%. For mændenes vedkommende indløste 86% af mandlige medlemmer i 2013 licens og 80% af mandlige
medlemmer indløste licens i 2020. Det er altså stort set samme procentdel af medlemmerne for både
kvinder og mænd der indløser licens.
For at udspecificere forskellen mellem mænd og kvinder der indløser licens så er fordelingen i 2013 således
at 31,5% af alle licensindløsninger er til kvinder og 68,5% til mænd. I 2020 er fordelingen 30,5% for licenser
til damer og 69,5% til mændene. Altså, er fordelingen af licenser mellem kønnene set for hhv. 2013 og
2020, stort set uændret.
Ved at gå ind og ændre turneringsformen så den bliver mere attraktiv vil vi måske kunne hæve
indløsningsprocenten for licenser, og evt. rekruttere tidligere bowlere i forbundet. Men helt overordnet
set, vil vi stå med en faldende masse. Derfor giver det mening at kigge på hvilke andre parametre der spiller
ind for at kvinder går til bowling i Danmarks Bowling Forbund og altså er nogle områder vi kan skrue på for
at være mere attraktive som sportsgren for kvinder. På den måde vil vi kunne rekruttere en større masse,
og dermed indirekte påvirke indløsningsprocenten.
Så hvorfor sætter vi fokus på kvinder i Danmarks Bowling Forbund når der også er
nedgang for mænd?

Ved sæsonstart af 2020/2021 var der ikke nok kvinder til at lave en 2. division i Øst og man vil derfor
direkte ryge ind i 1. division. For at kvalificere sig til Liga, skal man komme fra 1. division – hvad hvis der
ikke er nogen 1. division.
I Vest blev der til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 2021 nævnt at man ked af at der ikke er 1
divisions række. Der var forslag om at man i 2. division kunne mixe et hold fra 2 forskellige klubber, for at få
mere liv i 2. division, men den mulighed er der ikke når man så skal rykke op til 1. division.
Der var et ønske om at man kunne mixe hold på tværs af klubber også i 1. divison for at redde turnering i
damebowling.
Et forslag var også at ændre 6 mands damebowling til 4 mands, så der ikke skal bruges så mange
bowlingspillere til et hold. Dette kommer i problemer med vores officielle Danmarksmesterskab der er
godkendt af DIF til 6 mands bowling og derfor ikke bare kan laves om til 4 mands bowling – altså ville det
være en ny disciplin, der skal godkendes på ny.
Der er altså nogle logistiske udfordringer med at sætte hold øverst i turneringsspillet, fordi der ikke er nok
kvinder til at deltage med rene damehold.
Turneringsudfordringer som et symptom på et andet problem
Vi ser at det faldende medlemstal for kvinder i Danmarks Bowling Forbund sætter sine præg på den
turneringsform vi tilbyder lige nu i Danmarks Bowling Forbund og det opleves som kritisk at få rekrutteret
flere kvinder ind i klubberne som så kan indløse licens til at deltage i turneringsbowling.
Indtil vi får rekrutteret flere kvinder ind i bowlingsporten, ind i vores klubber, så skal turneringsbowlingen
fungere. Turneringsformerne som der er nu må tilpasses så det bliver mulig for de licenserede
bowlingatleter vi har i Forbundet kan finde glæde og mening i turneringsbowlingen. Denne del har et
Dame-udvalg under øst og DM-udvalget taget sig af. De opererer indenfor forskellige lag i
turneringsbowling.
Landsdelsudvalgene kan ændre på de turneringer der ligger under 1. division og Liga, og DM-udvalget tager
sig så af 1. division og Liga.
Der vil blive lavet en opsamling af de tiltag som Øst- og DM-udvalget er kommet frem til ved deres
undersøgelse, og så vil denne undersøgelse grundlæggende orientere sig om bowling på klubmiljø, og
motivationen for at gå til bowling som fritidsaktivitet. Altså, undersøger tilfredsheden ved at være
damebowler i DBwF’s klubber.

Om dig som bowlingspiller:
1. Hvilken klub spiller du i?
2. Hvor gammel er du?
3. Hvor mange år har du været medlem af en bowlingklub i alt?
4. Har du været ude af sporten for så at vende retur igen?
a. Hvorfor?
5. På hvilket niveau dyrker du bowling på nuværende tidspunkt?
6. Har du ambitioner om at spille på et højere niveau/plan end nu?
7. Hvorfor dyrker du bowling? Angiv på en skala fra 1-5 hvor 5 er ”i meget høj grad”, og 1 er ”slet
ikke”.
a. På grund af fællesskabet og det sociale samvær
b. For at få motion
c. Fordi bowling er min passion
d. Fordi jeg kan lide at konkurrere
e. Jeg nyder at have bowling som min hobby i hverdagen
8. Hvor sandsynligt er det du vil anbefale bowling til en ven, kollega eller familie?

Om din klub:
9. Hvordan lærte du din klub at kende?
10. Hvad havde betydning for at du valgte netop den klub? At du kendte nogen, at træningstiderne
passede dig, at der var træning for nye, træningerne passede til dine ambitioner
11. Hvor mange dame-bowlere er der i din klub?
12. Hvor sandsynligt er det du stadig er medlem af en bowlingklub om 2 år?
13. Hvor tilfreds er du generelt med din klub?
5 - Meget tilfreds, 4 - Tilfreds, 3 - Hverken eller, 2 - Utilfreds, 1 - Meget utilfreds
14. I hvilken grad oplever du, at din klub er et rart sted at være, hvor der udvises gensidig respekt
imellem medlemmerne?
(angiv venligst på en skala fra 1-5, hvor 5 er "i meget høj grad" og 1 er "slet ikke") 5 - I meget høj
grad, 4 - I høj grad, 3 - I nogen grad, 2 - I lav grad, 1 - Slet ikke
15. I hvilken grad føler du dig inkluderet og som en del af fællesskabet i klubben?
(angiv venligst på en skala fra 1-5, hvor 5 er "i meget høj grad" og 1 er "slet ikke") 5 - I meget høj
grad, 4 - I høj grad, 3 - I nogen grad, 2 - I lav grad, 1 - Slet ikke
16. Har din klub udarbejdet en plan for træningerne?
Ja, Nej, Ved ikke
17. Hvorfor har klubben ikke en plan for træningen?
Det plejer vi ikke, Klubben mener ikke det er nødvendigt, Klubben har ikke ressourcer til det,
Klubben har til hensigt at lave en træningsplan, men har brug for hjælp til det, Ved ikke, Andet
(uddyb venligst) *betingelse for at blive vist er at der er tastet nej i spørgsmålet forinden.
18. Hvordan fordeles spillerne i klubben?
Efter niveau, Efter hvor der er en træner til rådighed, Efter spillerens eget ønske, Det er tilfældigt,
Andet (uddyb venligst)
19. Står klubben med nogle grundlæggende udfordringer, som man ønsker hjælp til evt. fra Danmarks
Bowling Forbund?

Ja, Nej, Ved ikke
20. Kan du uddybe hvilke udfordringer det drejer sig om? (valgfrit)
Betingelse for visning: 23. Står klubben med nogle grundlæggende udfordringer, som man ønsker
hjælp til evt. fra Danmarks Bowling Forbund? = Ja

Link til DBFs nyhedsbrev "Bowleren"

Seneste kommentarer

06.06 | 06:38

Et kæmpestort tillykke til kæmperne på dette stabile hold.Rigtig god sommer. Preben

31.07 | 09:04

Må jeg gerne være med Bowlingklub og Sammen med Politiets send svar

13.02 | 03:30

Hej Lykke :)
Hvis du spørger til medlemskabet, så koster det 645 kr. i kvartalet, som inkl. 2 timers træning hver tirsdag. Dertil kommer kampgebyr, som pt. udgør 20 kr. pr. serie.

03.02 | 16:24

Hej
Koster det kr 150 pr md? er dette incl alt?