Referat af Klubmøde 17. januar 2022


Referat

Bestyrelsesmøde og medlemsmøde PI Bowling
Tirsdag d. 17. januar 2023. kl. 18.00
Deltagere: Leon, Mette, Lena, Henry, Rene

Afbud: Preben, Stine
 Bestyrelsesmødet er et forberedelsesmøde til
medlemsmødet, så referatet her er sammenkædning af
begge møderne.
 Det vigtigste først. Generalforsamlingen bliver tirsdag den 28/3 klokken 19:00
 Formanden fortalte at dommervagtkurset er online. Bestyrelsen opfordrer alle til at
gennemgå det. Både for egen men også for klubbens skyld, så vi alle kan være med til at
gøre noget for klubben. Det kan findes her: https://bowlingsport.dk/category/kurser/
Det er helt tilladt at bytte vagter og sælge sin vagt, bare man husker at give Henry besked
Formanden deltager i et ”dame bowling” netværk, som er ude og bede medlemmerne om
gode forslag til at forbedre turneringsstrukturen for damerne.
Hun vil komme med en liste af datoer for deadlines til store Pis blad.
 Suppleanten fortalte at madplanen er lagt, men ikke offentlig gjort endnu. Han vil undersøge
om Pernille måske kan have en reserveplan ved for få tilmeldte, så hvis der er få tilmeldte til
mad, at de så kan få smørrebrød i stedet for. Og der kommer for fremtiden en seddel rundt,
hvor man kan skrive sig på til mad næste gang. Også fik medlemmerne lige en røffel om at
melde sig til, så der ikke skal sendes rykkermails ud.
Hjemmesiden har ligget lidt stille hen. Den er blevet flyttet til et nyt selskab, som ikke har
verdens bedste muligheder for opdatering. Vi overvejer derfor at flytte hjemmesiden til
store PI’s leverandør. Der bliver arbejdet på sagen.
 Spilleudvalgsformanden har fået opgaven med at planlægge Klubmesterskab og
Jubilæumsfest, og det er ikke helt lige til. En foreløbig plan om at gøre det den 29/4 er løbet
ind i problemer da der ikke er selskabslokaler ledige. Vi melder ud så snart datoen bliver
fastlagt.
Alle holdene ligger nummer 1 i deres rækker (enten fra bunden eller toppen), og der er
efterhånden kommet styr på hvem der kan spille hvilke kampe. Men så fik medlemmerne
lige en røffel mere. MAN SKAL HUSKE AT MELDE TILBAGE NÅR MAN BLIVER BEDT OM AT
FORTÆLLE HVILKE KAMPE MAN KAN SPILLE. Så spilleudvalget ikke skal rykke folk for svar.
Den seneste lokalplan for området omkring bowling hallen i Glostrup siger at hallen skal
rives ned til fordel for boliger. Rettidig omhu vil være at begynde at overveje hvilken hal vi
skal flytte til inden hallen bliver revet ned. Medlemmerne bedes overveje om vi skal flytte til
Rødovre eller Grøndalscenteret. Til generalforsamlingen vil vi ved almindelig afstemning
beslutte hvilken af hallerne vi vælger at flytte til.

Referent: Rene Petersen

KLUBMØDE

Der er klubmøde på tirsdag 17. januar kl. 19.

Der er som altid spændende emner 

Menuen er Flæskesteg med sovs og kartofler

Medlemsmøde tirsdag 27. september kl. 19.00

Hej Allesammen

(Specielt til Lena, der skal ligge beskeden om medlemsmødet op på hjemmesiden)

Vi holder medlemsmøde næste tirsdag KLOKKEN 19:00, så der er INGEN dårlige undskyldninger for IKKE at ville spise med.

Vi skal have

      Scoreret, med hakket kylling, peberfrugt, ostesovs, pasta og salat.

En af Pernilles ynglingsretter...

Vi starter mødet lige efter vi er færdige med at øse op, og måske slukket den værste sult, så undgå at smaske for meget...

OG HUSK AT MELDE JER TIL MADEN, inden søndag kl 20:00

P.S. Det kan være at aktivitetsudvalget, finder på en lille konkurrence med fine præmier til. Det er ikke helt sikkert, meeeen hvis det sker, kommer det til at handle om at ramme mærker..., forskellige mærker...

Hygge Rene

Klubmøde tirsdag 3. maj 2022

Sæsonens sidste klubmøde holder vi tirsdag d. 3. maj kl. 19.00.

Rene' vil sørge for at Pernille laver et godt måltid til os. 

Kom glad til orirentering om stort og småt.

Referat af Afdelingsmøde 29. marts 2022

Referat af afdelingsmøde

tirsdag den 29. marts 2022

Referent: René Petersen

I dagens anledning havde vi Forretnings Udvalget formand Gunnar Nørager på besøg. Forretningsudvalget har været på besøg hos alle afdelinger, men vil særligt til bowlingafdelingen sige at de ønsker sig information til Politi Idræts bladet. (Vi har selv allerede sagt at vi kunne gøre mere, men nu skal det altså være.)

1.Valg af dirigent.

Jens blev valgt til dirigent

2.Valg af stemmeudvalg.

Anne og Kim blev valgt

3.Formandens beretning.

Stine fortalte om hvorledes Corona igen i år har påvirket vores bowling. Og hvor rart det er igen at kunne være samlet og spise mad efter træning.

Vores hold klarer sig som forventet i turneringen. Ligaholdet (Dame 1) får en lille smule klø, men holder hovedet højt og kæmper for at undgå en nedrykning. De mangler at møde de to hold der ligger lige over dem. Alle andre hold ligger pænt placeret i deres rækker.

Vi vil forsøge at lave mere struktureret træning om tirsdagen.

Stine fortæller, at den eneste årsag til at hun stopper som formand, er at familieforøgelsen lige har taget lidt af overskuddet til at udføre formandsarbejdet.

Der var ingen kommentarer til formandensberetning, som hermed er godkendt.

4.Kasserens beretning om det reviderede regnskab

Arne blev nødt til at fremlægge regnskabet, da Lena havde fået Corona. Der var et overskud på regnskabet og der var ingen kommentarer til regnskabet, så det blev hermed godkendt.

5.Behandling af indkomne forslag

                      Der var ingen indkommende forslag

6.Valg af:

Formand (Stine Melchiorsen)Genopstiller ikke

                      Mette blev valgt til formand. Henriette blev i den forbindelse valgt til at overtage næstformandsposten.

Bestyrelsesmedlem (Pia Bendt)Genopstiller ikke

                      Stine blev bestyrelsesmedlem

Spilleudvalg (Susanne Steffensen)Villig til genvalg

                      Susanne blev valgt

Sekretær(Anne Bech)Genopstiller ikke

Preben vil gerne være sekretær, så han blev klappet ind (selvom ikke

kunne deltage

Suppleant (René Petersen)Villig til genvalg

                      René blev valgt

Revisor (Jørgen Jonassen)Villig til genvalg

                      Jørgen blev valgt.

7.Eventuelt

Jens synes, vi skal have vores PI trøjer på om tirsdagen til træning, og ville gerne forslå at bestyrelsen finder på et system til at forbedre andelen af korrekt påklædte deltagere til træning.

Bestyrelsen har besluttet sig for en model til nye trøjer og størrelserne blev testet til slut på mødet. Nærmere information følger. Gamle trøjer vil blive delt ud, så vi ikke bare smider dem ud.

Vi har 2 runde fødselsdagsbørn. Eva Kristensen og Kim Petersen, så der blev delt lidt gaver ud.

Gunnar fra forretningsudvalget fortalte, at de gerne så, at bowlingafdelingen forsøgte sig med hvervekampagne bland politifolk (hvorfor mere information i bladet kunne være godt) og hvis der skulle bruges midler til dette, ville det være muligt at få et tilskud til det.

Alt i alt et rigtig godt og hyggeligt afdelingsmøde.

Referat af generalforsamling PI-København

                                               GENERALFORSAMLING

                                                  PI-KØBENHAVN

                                        Torsdag den 3. marts 2022 kl. 17.00

                            Færdselsafdelingens kantine, Toftegårds Plads, Valby

 

75 medlemmer var fremmødt.

 

Formanden bød medlemmerne velkommen og takkede for det store fremmøde.

 

 1. Valg af dirigent. Christine Bertelsen valgt efter opfordring fra FU. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 1. Valg af stemmeudvalg. Lars Maagaard, Ivar Christensen, Kurt Gullits.

 

 1. Formandens beretning

 

 

To skridt frem og et tilbage

Eller

Et skridt frem og to tilbage

(bruges for at udtrykke utilfredshed med at fremskridt, udvikling el.lign., forsinkes eller besværliggøres).

 

Helt så galt var 2021 ikke, men jeg har aldrig oplevet, at vi har forsøgt at sætte noget i gang for derefter at aflyse. Det er ikke en farbar vej - hold da op, hvor har det slidt på os alle sammen.

 

Når man opsummerer på vores 15 afdelinger, har alle i større eller mindre grad været påvirket af Covid-19.

Jeg føler trang til at rose jer alle for den måde, I har håndteret det. Vi har fulgt udstukne retningslinjer og ud over et par småting, har vi i FU ikke kendskab til uregelmæssigheder i forløbet.

Det er meget flot, at vi ikke har en møg-sag hængende efter os. Det vidner om, at I alle gør et fortræffeligt stykke foreningsarbejde.

 

Forretningsudvalgets fokus vil altid være på vores 15 afdelinger, men vi er også begyndt at kigge på den store mængde politifolk, som ikke er medlemmer hos PI-København.

Det betyder, at vi iværksætter tiltag uden om afdelingerne.

Det er især forskellige løb, hvor man kan tilmelde sig individuelt.

Mette og Ea forsøger, i samråd med motionsafdelingen, at gøre lidt ekstra reklame for de løb, som vi yder tilskud til.

Vi har indgået aftale om funktionel træning med en ekstern spiller på markedet. Konkret har det givet sig udslag i ugentlige træningssession på Teglholm Alle og senest på Bellahøj.

 

Medlemmerne fik i starten af 2021 mulighed for at deltage i et 5 x 5 km løb. Hovedarrangør var DGI. Det var særdeles succesfuldt på mange områder. PI-KBH havde flest tilmeldte løbere, og vi var med helt fremme omkring de tiltag, der blev lavet. Vi sponsorerede bla. løbetrøjer til alle tilmeldte. Løbere fra Grønlands PI blev også begunstiget af løbetrøjer og præmier sponsoreret af PI-København.

 

Vi forsøger løbende at gøre opmærksom på idrætsforeningen over for Københavns politi i forhold til ”investering i medarbejderne”, idet vi kan se fordele for vore medlemmer i form af mindre sygefravær, øget effektivitet, bedre sammenhold, bedre kommunikation mellem kollegerne på tværs af organisationen, og ikke mindst glade og tilfredse medarbejdere.

Det vil PI-København gerne bidrage med, og Ea lagde et stort arbejde i forhold til et samarbejde om arbejdernes motionsdag for hele Københavns politi.

Planlægningen foregik i samarbejde med arbejdsmiljøafsnittet, og vi nåede meget langt, med ideer og forslag til afholdelse af sådan en dag i oktober måned.

Arbejdernes motionsdag er en videreførelse af skolernes motionsdag, og ideen fik Dansk firmaidrætsforbund tilbage i 2014. Udviklingen har været støt stigende siden 2015, hvor godt og vel 5600 medarbejdere deltog på landsplan. I 2020 var det tal på lige knap 45000 medarbejdere fordelt på 375 arbejdspladser.

Flere politikredse i Danmark er gået med på ideen.

Vi kunne desværre ikke nå helt til enighed med Københavns politi om afvikling af arbejdernes motionsdag, men det betyder ikke, at ideen er droppet. Vi forsøger igen i 2022.

Vi vil rigtig gerne samarbejde med Københavns politi.

 

DHL-stafetten bliver jeg nødt til at nævne af flere årsager. Det har i hvert fald givet hovedbrud, faktisk helt frem til sommeren 2021. Her kan min indledning med rette bruges, ” et skridt frem og to tilbage”.

Heldigvis var vi i FU vedholdende og støttede op om gennemførelsen, men der var mange hurdler inden vi egentlig helt var klar over, om det lod sig gøre eller ej.

 

Lige knap 300 løbere mødte op d. 7. september i Fælledparken. Vi fik et brag af en aften i hinandens selskab. PI-København sponsorerede en løbetrøje til medlemmer af foreningen.

 

Det var mærkbart, at folk trængte til at komme ud i fællesskabet. Vi var også tilsmilet af en dejlig sensommeraften. Så helt overordnet en kæmpesucces.

 

På grund af en masse ting, som jeg ikke skal trætte jer med, ser fremtiden ikke særlig lys ud i forhold til den økonomiske ramme for afholdelse af DHL i Fælledparken. Vi arbejder hårdt på at finde økonomiske partnere til afvikling af DHL-stafetten.

Økonomien vil I blive gjort bekendt med under hovedkassererens fremlæggelse af regnskabet.

 

Man bliver stolt som formand for foreningen, når man konstaterer den enorme opbakning, der er fra løbere, men især de frivillige, som møder op og giver et nap med. Her tænker jeg specielt på vores grill-team, forretningsudvalgsmedlemmer og i særdeleshed Mette fra kontoret. 

 

 

Mette på idrætskontoret har i 2021 gjort et stort arbejde i forhold til hvervning af nye medlemmer. Vi har overhovedet ikke haft adgang til politiskolen, hvilket betød, at Mette kun kunne møde københavnerkolleger, når de blev sluppet fri til City og Bellahøj. Det er selvfølgelig ikke optimalt, at vi ikke har mulighed for at møde alle nye kolleger i det østlige Danmark, men mon ikke fremtiden ser lidt lysere ud, mht. fremtidige besøg på politiskolen.

Tak til uddannelsesafdelingen v/ Jan Kofoed Nielsen, som har gjort det muligt, at Mette kunne få taletid over for evt. nye medlemmer.

 

 

I forhold til vore brugere af skolen i Brøndby lykkedes det atter at få trænings- og kamp-tider til bordtennis-afdelingen. Det er vi meget taknemmelig for.

Motionsafdelingen forhørte sig også om tilbagevenden til politiskolen, men FU besluttede, at vi ikke ville presse citronen yderligere, så længe Covid- 19 kunne være et argument fra politiskolen til, at vi ikke kunne få adgang.

 

PI-KBH på land- og verdenskortet

Gymnastikafdelingen meddelte, at fem af afdelingens gymnaster var udtaget til verdensholdet. Der er simpelthen tale om intet mindre end verdensklasse, og som en stolt formand skrev til mig, ” - det er virkelig flot og viser den kvalitet, vi kan give gymnasterne fra en lille forening med højt niveau”.

 

Vi øjnede en chance for at få verdensholdet til at lave en opvisning for medlemmer af PI-København. Det skulle foregå i den runde gård på Politigården.

Vores ansøgning blev imidlertid afvist af afdelingen for drift og logistik samt øverste ledelse med begrundelse i Covid-19, samt sikkerheden omkring politiets bygninger.

 

Judoafdelingen har mange særdeles gode kæmpere, og jeg plejer ikke at fremhæve enkeltpersoner, men når en af vores medlemmer kvalificerer sig til deltagelse i de olympiske mesterskaber, gør jeg en undtagelse.

Tommy Macias træner i PI-København og repræsenterer det svenske landshold i judo. Det kan da ikke blive større.

Ud over deltagelse ved OL har Tommy deltaget i mange store mesterskaber World Vide, og han ligger meget højt på ranglisten. Der er ikke meget andet end at lette på hatten og udtrykke respekt for denne fantastiske atlet.

 

Vi er utrolig stolte over at have dig som medlem Tommy.

 

Skytteafdelingen er meget aktive og har mange medlemmer, især de unge kolleger søger til afdelingen.

Især næstformanden og skytteafdelingens bestyrelse har igennem året arbejdet med et action-card, som har ligget i Rigspolitiet til godkendelse i meget lang tid. Endelig kom det her i 2021.

 

Samme personkreds har brugt meget tid på ændringer af vores love i forhold til nogle såkaldt SKV-tilladelser.

Der er al mulig grund til at rose næstformanden og skytteafdelingens bestyrelse for det store arbejde med administrative forhold, men glædeligt at der også tages hånd om denne vigtige del af foreningsarbejdet.

 

 

Bordtennisafdelingen var i 2021 vært for De dansk politimesterskaber som blev afviklet ultimo september i Amagerhallen. Der mangler helt generelt nye spillere, så arrangementets samlede billede bar præge af den gamle garde. Så vi håber, at et superflot arrangement som det afholdte kan være en af de ting, der tiltrækker de nye. 

Bordtennisafdelingen har fået nye borde og et af de gamle borde er givet som gave til PUK, politiets ungdomsklub. Superfin gestus fra afdelingen. 

 

Bowlingafdelingen har været udfordret på posten som formand. Det blev løst og tak for det.

Generelt har vi fået tilbagemelding på, at bowlingsporten er for nedadgående, og der bliver færre og færre hold. I forhold til DPM’er er disse mesterskaber pt. hvilende.

Sejlsport og kajakafdelingens sejlbåd Perlen har i en længere periode i 2021 ligget på værksted i Sverige efter et uheld i svensk farvand. Vi håber, at den er klar til at stå til søs igen i 2022. Afdelingen var endvidere udsat for tyveri af kajakker i 2021. Vi håber, at uheldene løjer af i 2022.

 

 

Orienteringsafdelingen indkøbte nyt og professionelt udstyr. Det bevirker, at afdelingen kan og afvikler løb med eget isenkram på et meget højt niveau.  PI-København imødekom en ansøgning fra orienteringsafdelingen til indkøb af udstyret. På opfordring af Mette og FU ansøgte orienteringsafdelingen en pulje hos DGI og DIF, som også blev imødekommet. Godt arbejde af orienteringsafdelingen.

Frivillige i orienteringsafdelingen arrangerede et O-Løb for en sektion i Efterforskningsenheden i regi af en teamudviklingsdag. Det var meget vellykket, og vi håber at øvrige sektioner benytter sig af dette flotte tilbud fra orienteringsafdelingen.

 

 

Gymnastik-afdelingen blev også imødekommet i en ansøgning til PI-KBH. Også her blev der efter henvisning ansøgt hos DIF/ DGI med et positivt resultat.

 

Judoafdelingen og Dykkerafdelingen er også støttet økonomisk ud over det tildelte.

 

 

Blot en reminder til alle afdelinger om at ansøge foreningen om midler ud over det tildelte, hvis det kan bidrage positiv og udviklende til drift af afdelingen.

 

PI-København ansøgte og fik midler fra corona-hjælpepuljerne. Bl.a. fik vi dækket nogle udgifter i forhold aflyste DPM’er. DPIF bidrog også med dækning af tabet på 4 x DPM i jubilæumsåret.

 

 

Kontorchef Mette har virkelig haft gang i den i hele 2021, på trods af at idrætslige aktiviteter har ligget på et absolut minimum.

Hun kastede mange kræfter i foreningens nye medlemssystem som stort set har haft opmærksomhed hele året. Det er vores klare indtryk, at vi får mere styr på alle vore medlemmer, også det at vi kan nå ud til alle via e-mail.

Overordnet har der været stor hjælp fra afdelingerne, men det har også vist sig, at der hele tiden og løbende skal foretages opdateringer over, hvem vi får som medlemmer, og hvem som vælger at afgå som medlemmer. Vi har kig på et par afdelinger, hvor medlemstallet ikke stemmer overens med det reelle antal medlemmer. Det duer ikke, og jeg vil opfordre til, at de tal kommer til at stemme overens.

 

Den helt store gevinst i forhold til nyt medlemssystem er, at vi får ryddet op en gang for alle i gamle systemer. Det kan godt være, at vi mister nogle medlemmer på den konto, men vi får til gengæld et reelt tal at forholde os til.

 

 

Ordinær generalforsamling lykkedes at afholde i oktober måned 2021. Vi var ca. samme antal til stede som ved tidligere generalforsamlinger, og det er i omegnen af 80 medlemmer.

Beretningen omhandlede aktiviteter i 2020, og ja alle kan jo måske erindre, at det også for en stor dels vedkommende var overskygget af Covid-19.

 

 

DPIF’s repræsentantskabsmøde blev afholdt i oktober måned i Odense. PI-København deltog med omkring 30 medlemmer og afholdt på samme tid både bestyrelsesmøde og seminar.

På repræsentantskabsmødet blev Grønlands PI godkendt som medlem af Dansk politi idrætsforbund.

PI-København overtog planlægning og afholdelse af et 4 x DPM til afvikling i 2022. Et arrangement som vi overtog, da Midt og Vestjyllands PI ikke så sig i stand til at gennemføre afviklingen af et arrangement af den størrelse.

FU- og bestyrelsesmøder blev afholdt i det antal, som er beskrevet i vores love. Flere af dem afvikledes via Teams. Der var god opbakning fra bestyrelsesmedlemmerne, men i løbet af 2021 gjorde vi enkelte afdelinger opmærksomme på de forpligtelser der er jf. lovene, bl.a. fremsendelse af årsberetning og deltagelse i bestyrelsesmøder.   

 

 

Ad hoc-udvalg bestående af repræsentanter for badminton, bordtennis, skydning og håndbold blev aktiveret kort efter, at vi indvilligede i at afholde 4 x DPM i 2022. Vi nåede at afholde et indledende møde, før vi måtte aflyse arrangementet og rykke det til afholdelse i efteråret 2022. Men udvalget er klar til planlægning og udførelse lige så snart at FU indkalder på ny.

 

 

Idrætsbladet findes stadig i trykt form, og for PI-København er der en god økonomi ved at bidrage med artikler til bladet.

Det har jo selvsagt været svært for afdelingerne at bidrage med artikler i 2021, men vores håb er, at vi finder tilbage til det normale høje bidrag, vi har med artikler, når vi er igennem de mange aflysninger og idrætslig stilstand i vores forening.

 

Fælles julefrokost på tværs af afdelingerne afholdtes i november måned med Mette og Ea som tovholdere. Et meget vellykket arrangement.

 

Idrætsmærker er fra og med udgangen 2021 historie i forhold til PI-København. DGI er stoppet med at registrere idrætsmærkerne, og vi ser at emnet ikke har relevans mere for medlemmer af PI-København.

Jeg vil gerne takke Børge Niemann for hans virke i idrætsmærkeudvalget.

Vi taler en del om promovering på forskellige platforme, og gymnastikafdelingen orienterede os om mulighederne for brugen af Instagram.

Vi har endnu ikke besluttet, om det er noget vi skal benytte os af. Vi skal tage hensyn til mange forhold, bl.a. skal vi være bevidste om, at ikke alle vore medlemmer ønsker offentliggørelse via sociale medier.

 

Støtteforeningen PI’s venner og idrætsforeningen arbejder tæt sammen, således at forstå, at især idrætskontoret bidrager i forhold til de administrative ting, der foregår i regi af støtteforeningen. De er glade for idrætsforeningens bidrag.

Vi har talt meget om en bedre promovering af den støtte, der kan ansøges hos støtteforeningen og hvordan støtteforeningen får flere medlemmer. 

Tak for samarbejdet i 2021

 

 

Tillykke til Dansk Politi Idræts Forbund der fyldte 75 år d. 1. august. I den anledning udgav de et jubilæumsskrift, og til hvert medlem i forbundet blev der uddelt et jubilæumskrus.

 

Tillykke til vores egen badmintonafdeling, der også rundede de 75 år. Det blev markeret på festlig vis.

 

Politidirektørens ildsjælepris blev i 2021 tildelt Mogens Voigts efter indstilling fra PI-København. Tillykke med prisen Mogens.

 

 

Tak til Københavns Politi for de bidrag der er støttet med igennem 2021. Jeg føler, at vi har et godt og respektfuldt samarbejde. Jeg har forståelse for, at vi af og til får afslag på ansøgninger og forespørgsler. Sådan er gamet også.

 

Jeg vil afslutte med direkte afskrift fra tidligere beretninger:

 

Tak til alle de frivillige, uden frivillige ingen idrætsforening. Tusind tak for indsatsen i 2021 på trods af udfordringer.

En særlig tak til Mette på idrætskontoret. Mette er fantastisk til at styre den daglige drift, men har også det filter, at inddrage forretningsudvalget, når hun ikke selv kender svaret.

Medlemmerne i forretningsudvalget takker jeg for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde. Jeres indsats er uforlignelig. Håber, at I medlemmer sætter pris på det store stykke frivillige arbejde, der ydes af forretningsudvalget.

 

Tak til bestyrelsen i PI-København. Også her ydes der maks. indsats i forhold til jeres afdelinger. Det er en fornøjelse af afholde møder sammen med jer og høre på de mange aktiviteter der foregår hos jer.

 

Tak til alle vore medlemmer, ung som gammel. I bidrager alle med at holde fokus på udvikling, sportslig aktivitet og socialt samvær.

Vi skal til stadighed navigere, så I først og fremmest vælger idrætsforeningen til.

 

Tak for et godt år på trods af, at vi nogle gange gik mere tilbage end frem J

 

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt regnskab for særlig kapital og reservekapital til godkendelse. Regnskabet godkendt

 

 1. Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år. Uændret foreslået af FU, hvilket blev godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

 

 

 1. Valg.

 

Følgende er på valg:

 

Gunnar Nørager villig til genvalg. Valgt.

FU – medlem Ea Busch Nielsen villig til genvalg. Valgt.

Regnskabskontrollant Anders Norup villig til genvalg. Valgt.

Regnskabskontrollant suppleant Maria Lundgaard villig til genvalg. Valgt

 

 

 1. Uddeling af æresbevisninger. (Uddelingen skete under middagen).

 

Æresnålen i sølv blev tildelt Kim Wallbridge fra Skytteafdelingen, Michael Randrup fra Skytteafdelingen, Anders Michaelsen fra Brasiliansk Jiu Jitsu, Filip Lindevall fra Badmintonafdelingen og David Ivanian fra Judoafdelingen.

Æresnålen i guld blev tildelt Peter Sørensen fra Orienteringsafdelingen.

Æresmedlem blev tildelt Rasmus Agerskov Schultz fra Gymnastikafdelingen og Tommy Macias fra Judoafdelingen.

Jubilæumsfadet blev tildelt Jørn Lind fra Orienteringsafdelingen.

 

 

 1. Eventuelt.

Københavns Politiforening v/ formand Ole Sønder Koch takkede for invitationen. Han glæder sig over, at se så mange bakke om foreningslivet og politiidræt, og takker for det gode samarbejde mellem KP og PI-København.

 

Støtteforeningen PI’s Venner v/ formand Mogens Voigts fortalte om støtteforeningens virke og hvad deres arbejde består i. De støtter økonomisk medlemmer af støtteforeningen og PI-København med tilskud til stævner, aktiviteter mm. Gymnastik- og judoafdelingen har gennem årene nydt godt af tilskud, og må dette samtidigt være en opfordring til andre, at gøre det samme, man kan højst få et nej.

 

DPIF v/ formand Knud Stadsgaard roste PI-København - 100 år på bagen og stadigvæk en frisk og rørig forening.

Situationen i Ukraine gør at man fra USPE og DPIF har besluttet at boykotte alt samarbejde med Rusland og Belarus, det er vigtigt også selv om man normalt ikke blander sport og politik.

Corona har været hård ved foreningslivet og politiidræt, men vi håber alle, at 2022 bliver bedre, der er lagt op til et rekord år, aldrig har der været så mange aktiviteter som i 2022. PI-København gør et kæmpe arbejde i forhold til afholdelse af Danske Politimesterskaber (DPM), så lad os håbe at tredje gang er lykkens gang, så 4xDPM i badminton, bordtennis, håndbold og skydning kan afholdes og ikke mindst DPM-maraton og DPM i sprint og orientering som PI-København også står for i 2022. Det er vigtigt at huske, at det er de mange frivillige og ildsjæle som bærer arbejdet.

Mogens Voigts blev tildelt æresmedlemskab af DPIF for sit mange årige arbejde i og for politiidræt og nu som formand i Støtteforeningen PI’s Venner (hele indstillingen blev læst op). Stort tillykke til Mogens Voigts.

 

Elisabeth Haslund takkede for samarbejdet med Idrætskontoret og roste det nye medlemssystem. Derudover opfordrede hun til, at komme og opleve PI-Gymnastik ved deres gymnastikopvisning i DGI byen lørdag den 30. april 2022 – adgangen er gratis.

 

 

Slutteligt takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse.

 

 

               Gunnar Nørager            Christine Bertelsen          Mette Hansen-Hersnap

                    formand                        dirigent                               referent

Referat af Afdelingsmødet 31. august 2021

Afdelingsmøde i Politiets Bowlingklub

31/8-2021 kl. 19:15

 1. Valg af dirigent 

Mette Leiling blev forslået og accepterede valget.

Hun konstaterede at mødet var lovligt indkaldt

 1. Valg af stemmeudvalg 
  Stemmeudvalget blev nedsat. Camilla og Susanne meldte sig.
 2. Formandens beretning 
  Formandens beretning ligger på vores hjemmeside, men Stine fortalte at den hovedsageligt indeholder kedelige Corona relaterede informationer.
  Der var ingen, der havde kommentarer til formandens beretning.
 3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab 
  Der er omkring 57.000 kr. i overskud, men det er pga. Corona. Der var en lille trykfejl, der gjorde at der var 10 kr. forskel på aktiver og passiver, men den blev fundet senere på mødet.
 4. Fastsættelse af særkontingent 
  Uændret
 5. Behandling af indkomne forslag 
  Der er ikke indkommet nogle forslag
 6. Valg af 

Formand (Anette Elling) Genopstiller ikke (går af i utide) 
Valgt blev Stine Melchiorsen 

Næstformand (Stine Melchiorsen) Var ellers villig til genvalg
Valgt blev Mette Leiling

Kasserer (Lena Dahl) Villig til genvalg 
Lena blev valgt

Sekretær (Anne Bech) Villig til genvalg 
Anne blev valgt

Spilleudvalgsformand (Leon Hansen) Villig til genvalg 
Leon blev valgt

Spilleudvalg (Susanne Steffensen) Villig til genvalg 
Susanne blev valgt

Suppleant (René Petersen) Villig til genvalg 
René blev valgt

Revisor (Lisa Herner) Ønsker ikke genvalg 
Jørgen Jonassen blev valgt til revisor

 1. Eventuel
  Der blev spurgt ind til Jubilæumsfesten, og der er en fornemmelse af at den nok skal blive til noget, men der er ikke mere information på nuværende tidspunkt.

  Lena er ved at gøre klar til at sende en ny medlemsliste ud, så hun ønsker sig så inderligt at vi sender eventuelle opdateringer til hende så hurtigt som muligt.

  Pga. corona har vi jo betalt for noget vi ikke har fået, og bestyrelsen har besluttet at betale de fleste af disse penge tilbage. Dem, der har betalt for meget kontingent får 1000 kr. retur, men det kræver at Lena får reg. nr og konto nr. fra de medlemmer, der skal have penge retur.

  Der vil på næste klubmøde blive fortalt mere om trøjebeholdningen, og om nødvendigt kan vi nedsætte et trøjeudvalg.

  Initiativtager til denne bowling klub og formand igennem mange år, Lars Jakobsen meddelte desværre at han stopper som medlem i klubben. Vi ønsker Lars al muligt held og lykke fremover, og tusind tak for mange års tro tjeneste.

  Der er mulighed for at tjene lidt ekstra skattefri kroner, hvis man har lyst til at udføre arbejde i forbindelse med opsætning og nedtagning af Bolig, Mad og Design messen i Forum i efterårsferien (onsdag og søndag). Sidst blev det til cirka 180 kr. i timen, men da det er skattefrit, skal pengene bruges på noget der tilnærmelsesvis kan forklares som bowling relateret. (Der er dog vide grænser for brugen af pengene). Kontakt en fra bestyrelsen, hvis I vil have mere at vide.

  Vores dommervagter er blevet fordelt. I nærmeste fremtid sender Stine listen ud. HVIS man ønsker at bytte vagt SKAL man kontakte Pia.

  Så blev der delt jubilæums krus ud

  Mette og bestyrelsen sagde tak for god ro og ordenen

Antallet af fremmødte medlemmer blev optalt til 30 – bestyrelsen incl.

Referent René Pedersen

Kontingent retur

På grund af nedlukning af bowlinghallen i forbindelse med Coronaen er bestyrelsen blevet enige om at tilbagebetale kontingent á kr. 1.000 til de berørte medlemmer.

Send derfor dit kontonummer til Filihunkats@gmail.com 

Der er pr. 1/9 overført kr. 1000 til de medlemmer, hvis kontonummer jeg allerede har.

Venlig hilsen

Kasseren 

Referat af Afdelingsmøde 10. marts 2020

Afdelingsmøde 10. marts 2020

 

 1. Valg af dirigent:

Mette blev valgt og styrede det fint.

 1. Valg af stemmeudvalg:

Camilla R og Anne B

 1. Formandens beretning:

Lars informerede, at den var tilgængelig på vores hjemmeside. Han supplerede lige med det sidste som var sket siden jan 2020. Ingen spørgsmål fra salen.

 1. Kasserens beretning:

Lena fremlagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål

 1. Fastsættelse af særkontigent:

Det blev uændret. 150 kr.

 1. Behandling af indkomne forlag.

Bestyrelsen fremlagde, at der ikke skulle være passive medlemmer i klubben. Begrundelse, at medlemmer som midlertidig er kørt træt af spillet, altid er velkommen tilbage igen. Det blev vedtaget ved håndsoprækkelse med 2/3 flertal som reglerne foreskriver.

 1. Valg af Formand. Lars ønsker ikke genvalg efter at have siddet i bestyrelsen i 37 år heraf 35 år som formand. Nu må der nye kræfter til. Tak for din store indsats for klubben.

Anette Elling er nu ny formand for PI Bowling.

7a.  Valg af næstformand. Stig har ønsket at afgå i utide.

Stine Melchiorsen overtager denne post

7b. Valg af Sekretær. Anne Nygaard har siddet i 6 år og ønsker ikke genvalg.  

       Anne Bech er nu ny sekretær i PI Bowling.

7c. Suppleant. Heidi Rasmussen har siddet i 6 år og ønsker ikke genvalg.

       Rene Petersen er ny suppleant.

7d. Revisor. Stine Melchiorsen går af.

       Lisa Herner er nu ny Revisor i PI Bowling.

7e. Spilleudvalg (Susanne Steffensen) ønsker genvalg.

       Susanne Steffensen fortsætter i spilleudvalget.

Festudvalg.

Den ny bestyrelse tager beslutning om det.

Eventuel.

Lars fik en gave af klubben for tro tjeneste. Den blev han vist glad for.

Rene: Der blev trukket lod om et par gaver. Det var vores spærrespil.

Vi har haft nogle medlemmer som har rundet:  Steffen, Keld, Peter og Daniella fik hver en lille gave.

Ole H fik også på forskud, da han fylder senere på året.

Jens: Der bliver banefordeling 1. tirsdag i måneden. Hvis dame 1 kommer i liga, er de undtaget, da der skal   ligaolie på.

I kan stadigvæk melde jer til Store PI 100 års fest. Tilmelding til Lars Jacobsen. Pris medl. 200 kr. og påhæng 600 kr.

Lars slutter af med god arbejdsløst til ny bestyrelse og tak til den afgående.

Tak for god ro og orden.

 

Anne Nygaard (Afgået sekretær)

Referat af Afdelingsmøde 12. marts 2019

Referat fra Afdelingsmøde d. 12. marts 2019

Lars indledte med at sige velkommen til alle fremmødte. Der var godt besøgt med ca 33 medlemmer.

Ad 1) Jørgen Jonasen blev valgt til dirigent. Han oplyste, at indkaldelsen var lovligt varslet.

Ad 2) Der ville blive valgt stemmeudvalg, hvis det bliver nødvendigt. (Det blev der ikke)

Ad 3) Lars fortalt kort om årets beretning, som han meddelte, lå på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt.

Ad 4) Der var ikke nogen spørgsmål til regnskabet så det blev godkendt.

Ad 5) Fastsættelse af særkontigent. Dette forbliver uændret.

Ad 6) Ingen indkomne forslag

Ad 7) Nu til punktet med valg.

Der var en fra bestyrelsen som ikke ønskede genvalg. Klaus fratræder sin position som næstformand, og tak for indsatsen.

Her blev Stig Baasch indsat og Lena overtager pladsen i bestyrelsen som kassere.

Bestyrelsen ser nu således ud:

Formand:                                         Lars Jacobsen 

Næstformand:                                 Stig Baasch 

Kasserer:                                          Lena Dahl 

Sekretær:                                         Anne Neven Nygaard             

 Spilleudvalgsformand:                    Leon Aner Hansen

 Bestyrelsesmedlem:                        Pia Bendt

 Suppleant:                                       Heidi Kondrup Rasmussen

 Spilleudvalg:                                    Susanne Steffensen

Intern Revisor:                                 Stine Melchiorsen

Ad 8) Evt. Lars informerede om møde med hallens ledelse. Klubberne var indkaldt til møde om hallens fremtid. Ledelsen modtog klager/forslag til efterretning, og klubben har givet hallen indtil påske med at rette op på forholdene.

Rengøring og afrydning er blevet lidt bedre, men når der mangler sæbe/håndklæder, kan vi godt lige meddele det i baren.

I forhold til mad, er der lavet aftale med restauranten i stueetagen, at vi kan bestille og så bliver det leveret op.

Det var ikke stor stemning for indisk hver tirsdag, og samtidigt er det for dyrt i længden.

Maden betyder meget for mange medlemmer, da vi kommer direkte fra job og ikke har spist inden træning. Det social liv har stor betydning for klubben.

Bestyrelsen har været ude og snuse om der er andre haller som alternativ.

Der er kikket på Herlev og Grøndal.

Herlev:

Her kan vi får samme træningstid. Tirsdag 17-19

Økonomi bliver omtrent det samme.

De kan pt. Kun tilbyde burger i baren. ”Måske der kan laves en ordning med dagens ret”

De kan ikke tilbyde skabe. De har ventelister p.t.

Lokale hvor vi kan sidde samlet, er ikke lige i nærheden af banerne, og tit udlånt/lejet ud.

Afstand (kørsel) til Herlev er nok lidt det samme som til Glostrup, for medlemmerne.

Grøndal:

Her kan vi får samme træningstid. Tirsdag 17-19

Vi vil økonomisk kunne sparre et pænt beløb på årsbasis, hvilke MÅSKE gør, at vi kan spille kampe gratis.

Mad kan bestilles i cafén ude i Grøndalscentret, som så bliver leveret i hallen.

Der er ledige skabe vi kan leje.

Der er to mødelokaler i hallen som kan benyttes.

Nogle vil nok opleve længere vej og andre kortere.

Rødovre og Tårnby har ikke været i spil, da det enten er for dyrt, eller formanden trækker sig.

Der vil blive sendt en føling ud via mail til alle medlemmer, så bestyrelsen har en ide om hvad medlemmerne syntes.

Ellers gik Afdelingsmøde fint, med afslutning på Dalle Valle med spisning. Tak for god ro og orden.

Anne Neven Nygaard – Sekretær

Afdelingsmøde 13. marts 2018

    POLITIETS BOWLINGKLUB

Stiftet den 6. april 1983

København den 6. februar 2018

Indkaldelse til Afdelingsmøde

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 1915

I Glostrup Bowling Center

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, nævnte tid og sted.

Dagsordenen til mødet vil være jf. vedtægterne § 6.

Valg af dirigent

Valg af stemmeudvalg

Formandens beretning

Kassererens beretning om det reviderede regnskab

Fastsættelse af særkontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af    Formand, Lars Jacobsen, villig til genvalg

                Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt, villig til genvalg

                Sekretær, Anne Neven Nygaard. Villig til genvalg

                Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen, Villig til genvalg

                Spilleudvalg, Susanne Steffensen, Villig til genvalg

                Revisor, Stine Melchiorsen. Villig til genvalg

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 8 dage inden mødet.

Afdelingen vil gerne være vært med lidt fællesspisning, mod betaling af kr. 50,- pr. person. Menuen ej kendt endnu.

På afdelingens vegne

Lars Jacobsen

Afd. formand