Fælles julefrokost i PI København

Kære medlemmer af PI København.
Lørdag den 26. november

Afholdes der fælles julefrokost på tværs af hele PI København.
Det foregår i år på Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup.

Festlighederne starter kl. 18.

Hiv fat i din afdeling, din kontor makker eller træningsmakker og kom og fest med resten af PI

København.
Prisen er 200.- pr. person

for lækker mad, øl/drinks og fantastisk underholdning som vi plejer.... og det bedste af det hele, du

skal ikke røre en finger!

Der er begrænset pladser, så skynd jer og tilmeld jer via idrætskontoret på pi-kbh@pi-kbh.dk
Betaling ved tilmelding på mobilepay 1406SE - husk at oplyse navn og evt. afdeling.
SU: hurtigst muligt, men senest mandag den 13. november, eller så længe lager haves :o)

Vi ses, forhåbentlig, den 26. november :o)

Med venlig hilsen
PI-København.

KBU's Bowlingklubbers Uddelingsforenings indkaldelse til generalforsamling 24. maj 2022

Til foreningens medlemsklubber                                                             Rødovre, den 3. maj 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

KBU’s Bowlingklubbers Uddelingsforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes tirsdag den 24. maj kl. 19:30, i mødelokale 2 i Rødovre Bowlinghal.

Dagsorden jf. foreningens vedtægter (se kbu.dk):

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Eventuelt

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er samtlige medlemmer, dvs. de 37 bowlingklubber i Storkøbenhavn, der var medlemmer af Københavns Bowling Union, da Unionen blev opløst. Hver klub har 1 stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Ud over hver klubs repræsentant kan en bisidder overvære generalforsamlingen.

Ad punkt 2. Bestyrelsens beretning for årene 2019 ff. Vedlagt.

Ad punkt 3. Regnskaber for 2019, 2020 og 2021 vedlagt.

Ad punkt 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bente Makholm

Sekretær

Bestyrelsens beretning for årene 2019 ff.

Uddelingsforeningen holdt sin sidste generalforsamling i foråret 2019. Da vi skulle planlægge generalforsamlingen i maj 2020 havde Coronaen slået til, og på grund af forsamlingsforbud mm blev der ikke indkaldt til generalforsamling. Det fandt bestyrelsen forsvarligt, idet der normalt ikke er vigtige beslutninger, der skal gennemføres jævnfør vedtægterne. Igen i foråret 2021 var der tvivl om det var forsvarligt at afholde generalforsamling med de restriktioner, der måske kunne være gældende i maj. Men nu, hvor Corona ikke anses for en samfundskritisk sygdom og Danmark igen er helt uden epidemirestriktioner er det på tide at foreningen igen afholder sin generalforsamling ifølge foreningens vedtægter.

Som det nok er observeret, så er Lars Jacobsen stoppet med at bowle og deltager ikke mere i bowlingrelateret arbejde. Derfor har han trukket sig som formand for foreningen. Da bestyrelsen jævnfør vedtægterne er selvsupplerende, har den resterende bestyrelse spurgt Martin Guldager, som også er formand for DBwF Øst, om han kan udfylde posten som formand, og det han har sagt ja til. Martin er derfor indtrådt som formand fra foråret 2022.

2019 var det første år, hvor det ”endelig” var gået op for medlemsklubberne, at der kunne søges om tilskud til deltagelse i både mesterskaber og stævner, og det gjaldt såvel ungdom som seniorer og old boys/girls.

Da bowlinghallerne blev nedlukket i marts 2020 på grund af Corona, og dermed kunne se frem til manglende indtægter, modtog bestyrelsen forslag til at støtte de bowlinghaller, som foreningens medlemsklubber spiller i. Vi besluttede hurtigt at støtte hallerne med 250 korner pr. licenserede bowlingspiller i medlemsklubberne, fordelt forholdsvist til de privatejede haller. Det betød at vi udbetalte 215.000 kroner til hallerne. Vi har modtaget mange positive reaktioner på denne støtte, fra både hallerne men også fra klubberne og enkeltmedlemmer.

På grund af Corona, blev flere arrangementer aflyst eller ikke afholdt i 2020 og i 2021, hvorfor der ikke var den store uddeling af støtte til spillerne.

Men nu håber vi at bowlingen igen er oppe på normalt niveau, og at der kommer flere ansøgninger om tilskud, selv om midlerne svinder. Jf. sidste regnskab for 2020 og den uddeling, der allerede er foretaget i dette forår, er der cirka 40.000 kr. tilbage i foreningen. Når disse er uddelt, opløses foreningen automatisk. Det forventer vi sker i løbet af det næste års tid.

Hermed overgives beretningen til generalforsamling.

Bente og Leif Makholm,

som har skrevet beretningen pga. formandsskiftet.

(Ønsker man at se regnskabet, kan det rekvireres ved at sende en mail til filihunkats@gmail.com. vh Lena)

DBwF Øst Damebowling Dialogmøde 16. juni 2022

Kære alle

På det sidste dialogmøde den 27. marts var der et stort ønske om, at vi også fremover løbende ville afholde dialogmøder.

 

Vi vil derfor invitere til endnu et dialogmøde:

Torsdag den 16. juni 2022 kl. 19:00

Mødet afholdes atter i Rødovre Bowlinghal.

Hvis det er muligt, så vil vi gerne vide hvor mange der kommer til dialogmødet – så tilmeld Jer gerne.

 

Hvis der er behov for det, så vil vi forsøge at etablere mulighed for at deltage digitalt (via teams).

 

Vi glæder os til at se Jer.

 

På mødet vil vi fortælle om:

  • hvordan det ser ud med tilmeldingen af samarbejdshold til dameturneringen
  • men der vil også være tid til løs snak med hinanden

 

Som udgangspunkt kan du læse mere om samarbejdshold på forbundets hjemmeside (klik her)

 

Vi arbejder i øjeblikket på at få beskrevet proceduren for:

  • registrering af atleter på et samarbejdshold
  • løbende kontrol af atleter på et samarbejdshold

Dette er procedurer som vi skal udarbejde i samarbejde med vores aktivitetskoordinator – men beskrivelsen er forhåbentlig på plads inden sommerferien.

 

Bemærk, at det fortsat er muligt at få din klub tilføjet på en åben liste, hvis klubben mangler en anden klub at samarbejde med. Endnu er der ikke klubber der har benyttet denne hjælp, men vi håber da, at I vil bruge denne mulighed, hvis I gerne vil i kontakt med andre klubber vedrørende et samarbejde i den kommende sæson.

 

 

På arbejdsgruppens vegne

Bente

 

 

 

 

Seneste kommentarer

06.06 | 06:38

Et kæmpestort tillykke til kæmperne på dette stabile hold.Rigtig god sommer. Preben

31.07 | 09:04

Må jeg gerne være med Bowlingklub og Sammen med Politiets send svar

13.02 | 03:30

Hej Lykke :)
Hvis du spørger til medlemskabet, så koster det 645 kr. i kvartalet, som inkl. 2 timers træning hver tirsdag. Dertil kommer kampgebyr, som pt. udgør 20 kr. pr. serie.

03.02 | 16:24

Hej
Koster det kr 150 pr md? er dette incl alt?